neoPOS

Bảng giá

Free

1 Địa điểm kinh doanh

5 Người dùng

20 Các sản phẩm

200 Hóa đơn

30 Ngày dùng thử

Miễn phí cho 1 Tháng

Basic

1 Địa điểm kinh doanh

5 Người dùng

100 Các sản phẩm

1000 Hóa đơn

Product Catalogue Module

Mô-đun sửa chữa

WooCommerce Module

30 Ngày dùng thử

1890000.0000 / 1 Năm

Pro

2 Địa điểm kinh doanh

25 Người dùng

200 Các sản phẩm

5000 Hóa đơn

CRM

Mô-đun công việc

Mô-đun sản xuất

Product Catalogue Module

Mô-đun dự án

Mô-đun sửa chữa

WooCommerce Module

30 Ngày dùng thử

2900000.0000 / 1 Năm

Ultimate

5 Địa điểm kinh doanh

25 Người dùng

1000 Các sản phẩm

100000 Hóa đơn

CRM

Mô-đun công việc

Mô-đun sản xuất

Product Catalogue Module

Mô-đun dự án

Mô-đun sửa chữa

WooCommerce Module

30 Ngày dùng thử

5900000.0000 / 1 Năm